Office 365 & PowerShell: Lijsten en bibliotheken aanmaken, aanpassen en verwijderen.

Office 365 & PowerShell: Lijsten en bibliotheken aanmaken, aanpassen en verwijderen.

In mijn vorige blogpost ben ik ingegaan op het connecten met een Office 365 tenant. Nu ga ik in op de lijsten en bibliotheken: Lijsten / bibliotheken maak je aan met het CMD'let New-SPOList. Deze CMD'let heeft een aantal properties: Title: de titel van de lijst / bibliotheek. Template: de template van
Tags: NL

Office 365 & PowerShell: Connectie maken/verbreken

Om connectie te maken met je Office 365 tenant kan je het Connect-SPOnline cmdlet gebruiken. Bovenaan het volgende voorbeeld heb ik de variabele url gedeclareerd met de root url van een tenant als string. Url Na het Connect-SPOnline staan twee parameters: Url en Credentials. De Url gebruik je om aan
Tags: NL

Office 365 & PowerShell: Een introductie

Ongeveer 3 jaar geleden ben ik bij Sogeti begonnen en kreeg ik direct de taak om te onderzoeken hoe we geautomatiseerd een social intranet uit konden rollen. Toentertijd was het nog redelijk onmogelijk om veel geautomatiseerd te doen. Ik gebruik altijd de onderstaande grafiek om te laten zien hoe lastig
Tags: NL